Uppdaterad 2020.11.30

Denna policy beskriver hur Norva24 AB och dess dotterbolag inom den svenska Norva24 koncernen (nedan ”Norva24”), samlar in och använder personlig information om dig som besöker någon av våra hemsidor.

Norva24 AB eller något av Norva24 ABs dotterbolag i Sverige är registeransvarig för behandling av personuppgifter. Den registeransvarige ansvarar för att all behandling och hantering av personuppgifter utförs enligt gällande lagstiftning. Om en behandling och hantering av personuppgifter skulle komma att delegeras klarställs detta under vid varje punkt i detta klargörande. En sådan delegering omfattar endast arbetsuppgifter och inte ansvar.

Denna policy innehåller information om dina rättigheter när du lagrar personuppgifter via våra hemsidor, och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller kommentarer om denna policy, eller hur vi behandlar personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@norva24.se.

Personuppgiftsansvarig

Norva24 AB eller något av Norva24 ABs dotterbolag i Sverige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att dina uppgifter är skyddade och behandlas på ett korrekt sätt.

Syftet med behandlingen

Det är frivilligt för dem som besöker vår webbplats att lämna personlig information i samband med tjänster som att ta emot nyhetsbrev, skicka förfrågningar till oss etc.

Vi kommer att använda din information för något av följande ändamål:

 • Användning av e-postadresser och postadresser för att skicka nyhetsbrev.
 • Informera om möten och evenemang.
 • För statistikinsamling och hantering av webbplatser och tjänster. Information samlas in för att Norva24 ska få ytterligare information om användare, bland annat för att ta reda på hur användare kommer till Norva24:s webbplatser, och för att spåra användarnas allmänna användningsmönster på våra webbplatser. Vi använder denna information för att hantera och förbättra webbplatserna.

Vilken information behandlas?

Vi behandlar både personligt identifierbar information och icke-personligt identifierbar information om dig. Icke-personlig identifierbar information är information och annan information som inte avslöjar din personliga identitet.

Personligt identifierbar information

Vi samlar in och behandlar följande information:

 • Du kan prenumerera på nyhetsbrev så att du får e-post från Norva24 om aktuella nyheter, uppdateringar etc. För att vi ska kunna skicka e-post till rätt prenumerant måste du registrera ditt namn och din e-postadress.
 • Om du skickar en förfrågan till Norva24 via webbplatsen, som att fylla i bokningsformuläret eller skicka oss ett e-postmeddelande, kan information komma att lagras, såsom ditt namn och din e-postadress.

Webbanalys och cookies

Norva24 samlar också in och bearbetar identifierad information om besökare på norva24.se eller någon av våra dotterbolags web adresser. Vi använder vanlig Internet-teknologi, inklusive Google Analytics, för att samla in information om användare så att vi alltid kan erbjuda bästa funktionalitet, och vidareutveckla informationsutbudet på webbplatsen. Denna information hämtas från din dators webbläsare och kan innehålla uppgifter om IP-adress, operativsystem, webbläsarprogramvara (till exempel ”Microsoft Internet Explorer”), skärmupplösning och avsändares webbplats.

”Cookies” är små textfiler som webbplatsen ber din webbläsare att lagra på din dator eller din mobila enhet. Detta gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina handlingar eller preferenser över tid. Norva24 koncernens web platser kan använda följande cookies:

 • Google Analytics: statistik och information om hur besökare använder våra webbplatser. Vi sammanställer information och skapar rapporter som hjälper oss att förbättra upplevelsen. Verktyget använder cookies för att samla in data. Dessa cookies, och de uppgifter som samlas in, är anonymiserade och kan inte användas för att identifiera dig som person.
 • Google Adwords och Facebook-annonser: Dessa cookies samlar in information om vilka annonser du har sett på internet och vilka sidor du ser på vår webbplats i syfte att förse dig med relevanta annonser på externa sidor.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan alltid välja att inte acceptera en cookie genom att ändra datorns inställningar för att avvisa ”cookie” eller godkänna en ”cookie”, men detta kan begränsa antalet tillgängliga funktioner. Inställningen är att förstå som ett samtycke om det är sådant att användaren uttrycker godkännande av användningen av cookies. Detta gäller även om webbläsaren är förinställd för godkännande.

Om du inte vill att Norva24 ska samla in anonyma data från dig kan du avsluta prenumerationen på den här samlingen på Googles och Facebook-sidor eller genom att ändra säkerhetsinställningarna på datorn.

Rättslig grund för behandlingen

Rätten att behandla personuppgifter grundar sig i den svenska dataskyddslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordning. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att genomföra beställningar som görs på våra web platser.

Det är frivilligt för dem som besöker webbplatsen att lämna personlig information i samband med att ta emot nyhetsbrev, etc.

Behandlingen av den personliga informationen är i dessa fall godkända av dig, om inte annat anges.

Tillgång till informationen

För att säkerställa att behandlingen av information hos oss sker på ett säkert sätt har endast ett fåtal personer i Norva24 tillgång till den information som du lämnar till oss.

Antalet anställda med tillgång till sådan information är begränsat. Tillgången till informationen är skyddad med teknologi för att förhindra och begränsa åtkomstkontroll.

Vi kommer inte att avslöja, sälja, distribuera, hyra, licensiera, dela eller vidarebefordra information eller personlig information till någon annan tredje part än de som vi har avtal med och tillhandahåller tjänster till Norva24, såvida vi inte har ett uttryckligt samtycke från dig.

Norva24 har ingått avtal med olika distributionspartners som distribuerar våra nyhetsbrev och annan marknadsföring. Distributionspartnerna är:

 • Rule Communications
 • Google
 • Facebook

Vi kommer inte att dela personuppgifter med våra distributionspartner i större utsträckning vad som är nödvändigt för att slutföra syftet, t.ex. att skicka nyhetsbrev.

Norva24 har avtalat att våra leverantörer eller partners inte får använda eller lämna ut dina personuppgifter för andra ändamål utan tillstånd.

Direkt marknadsföring

Det är frivilligt att prenumerera på nyhetsbrev från Norva24. Nyhetsbreven skickas ut med olika frekvens. Du kan avbryta din prenumeration när som helst via en länk i nyhetsbrevet.

Vi tillåter inte att en tredje part använder dina personuppgifter i marknadsförings- eller kommunikationssyfte.

Register och överföring av information utomlands

Norva24 har ingått avtal med följande företag:

 • Rule Communications för att skicka nyhetsbrev och annan information per e-post
 • Facebook
 • Google

Alla webbplatser från Norva24 koncernen i Sverige finns på servrar i Sverige eller i Norge.

Om information överförs inom EU/EES kommer vi att se till att EU:s förordning om personuppgifter i samband med databehandling och landspecifika dataskyddslagar följs. Om vi lämnar personuppgifter till en tredje part utanför EES kommer vi att se till att överföringen sker i enlighet med EU:s förordning om personuppgifter. Om information överförs till USA kommer vi företrädesvis att använda Safe Harbour-certifierade företag.

Hur säkrar vi informationen?

Norva24 har fastställt reglerför skydd av personuppgifter och integritet.

”Verifiably, the innovation of new advances has been to a great extent propelled by a craving to broaden or defeat inborn human impediments, particularly those characterized by physical and mental limits. The advances utilized in CALL stretch out well past specialized devices to incorporate nonexclusive instruments and gadgets, for example, word processors for writing, online lexicons for jargon work, and MP3 players for concentrated tuning in. In a perfect world, type essay services are capable teaching method guarantees that CALL materials are utilized in a fitting, principled, and viable way. Utilizing CALL in English language homerooms is valuable as a rule for educators and students to acknowledge the class guidance (Breen, 2005). So also, Goldberg (2003) showed that students are progressively propelled when utilizing PC and online assets and with the explanation, they produce more excellent writing and long expositions. Giving students criticism is the huge part of a writing class. Strikingly, students anticipate having the criticism to improve their work. It implies that ”giving students task-explicit criticism brings about more amendments made to expositions”

Om vi behandlar ”icke-personligt identifierbar information” i kombination med ”personligt identifierbar information” (till exempel ditt namn i kombination med geografisk plats), kommer den aggregerade informationen att behandlas som personligt identifierbar information. Om vi samlar in eller tillhandahåller känsliga personuppgifter använder vi välrenommerade metoder för att skydda din information.

Om vi lämnar ut dina personuppgifter till en tredje part kommer vi att se till att det finns arrangemang och avtal som säkrar informationen och hindrar tredje part från att använda personuppgifterna för andra ändamål än de som överenskommits.

Vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att våra anställda, databehandlare och tredje parter som har tillgång till information om dig har tillräcklig information för att säkerställa att de behandlar denna information endast i enlighet med denna policy och våra skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Dina rättigheter

Alla personer som begär information har rätt till sin information om behandling av personuppgifter i en verksamhet som bedrivs av personuppgiftslagen.

Om Norva24 behandlar personuppgifter om dig har du rätt att få tillgång till din egen information.  Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller om det inte är tillåtet att behandla dem, kan du också be Norva24 att korrigera eller radera informationen. Vänligen kontakta oss via info@norva24.se.

Vi behandlar och lagrar inte information om dig längre än nödvändigt för det avsedda syftet, eller för vad som krävs enligt ingångna avtal och inte utanför lagens ramar. Vi raderar personuppgifter när en användare informerar dem om att han/hon inte längre vill använda Tjänsten.  Din e-postadress som används för att skicka nyhetsbrev tas till exempel bort när du avbryter prenumerationen, men även om vi får feedback om att den inte längre är aktiv.

Tillämpning av denna sekretesspolicy

Norva24 kan använda den information som vi samlar in om dig när vi har anledning att tro att det är nödvändigt att identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot personer eller företag som kan skada dig, oss eller andra. Vi kan också komma att lämna ut information om dig när vi anser att lagen så kräver.

Samtycke och lag

Denna sekretesspolicy gäller alla användare av våra webbplatser.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy, inklusive överförs till redovisade företag och tredje part enligt denna beskrivning.

Norva24 i Sverige styrs av svensk lag. Du samtycker till att eventuella tvister ska hanteras av domstolen i Sverige i enlighet med Sveriges lagar, om inte annat föreskrivs i den offentliga lagstiftningen.

Ändringar i denna deklaration

Norva24 förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera denna sekretesspolicy. Alla ändringar gäller från den tidpunkt då de publiceras, och kommer att innehålla information som samlats in från detta datum samt befintlig information som lagras av Norva24. Du kan ta reda på när den här principen senast reviderades genom att se ”Uppdaterad” högst upp på den här sidan.