”Det finns miljömässiga, ekonomiska och byggtekniska fördelar med relining” – Andreas Lindelöf, VD Stockholm Relining

Andreas Lindelöf är VD för Stockholm Relining och drivande inom reliningsfrågor i den internationella Norva24-koncernen. För ett tag sedan startade en teknisk grupp igång internt med syfte att effektivisera, utveckla och byta kunskap mellan de reliningsorienterade Norva24-länderna Sverige, Tyskland och Norge. 

Reliningstekniken ligger Andreas varmt om hjärtat och fördelarna är många menar han. ”Förutsatt att det används på rätt ställe är där miljömässiga, ekonomiska och byggtekniska fördelar”. Jämfört med ett stambyte är totalkostnaden oftast lägre och risken för oförutsedda utgifter betydligt mindre. ”Behöver man vid ett stambyte gräva upp exempelvis en ledning kanske man inte alltid tänker på att bottenplattan som hela huset vilar på kan ha en bärande konstruktion. Eller så råkar man gräva av en fjärrvärmeledning eller en elkabel”.

Parallellt med den ekonomiska aspekten och den lägre projektkalkylen pekar Andreas på fördelarna för de boende. En veckas rörinfodring jämförs med fem månaders projekttid vid stambyte. 

”I Tyskland är man ganska stora inom relining och eftersom vi är en europeisk grupp som faktiskt tittar på ett globalt problem så kan vi hitta viktiga synergier mellan länderna.”

Andreas Lindelöf, VD Stockholm Relining

Hållbarhetsaspekten berör framförallt det faktum att rören vid reliningsuppdrag tillverkas på plats och behovsstyrt. Rören rensas och infodras istället för att grävas upp och fraktas iväg. Något som också kräver sin miljöpåverkande maskinpark jämfört med motsvarande maskiner som används vid relining. 

Inom branschen ser Andreas klara fördelar för Norva24 där utnyttjade synergier och kunskapsutbyte mellan länderna ger ett positivt försprång i relation till branschkollegorna. ”Idag ser vi ett samröre mellan länderna inom koncernen och vi kan tillvarata varandras erfarenheter och kunskaper. ”Vi har skapat en teknisk grupp där jag har rollen som ordförande och där en annan kollega från Stockholm Relining också sitter med. Här arbetar vi aktivt för att ständigt optimera vårt erbjudande. I Tyskland är man ganska stora inom relining och eftersom vi är en europeisk grupp som faktiskt tittar på ett globalt problem så kan vi hitta viktiga synergier mellan länderna”.

Just nu pågår kartläggning och utvärdering av de olika dotterbolagen på internationell nivå. Något som sedan ska mynna ut i en koncerniell skola.

Framtiden spås i ljusa former om man frågar Andreas. Behovet finns och verkar även öka i takt med att kravställan från beställarna blir bättre. Parallellt utvecklas reliningprodukterna och kvalitetssäkringarna av utfört arbete. ”Vi arbetar även mot en elektrifiering för att optimera vår energiförbrukning. Detta arbetar vi med löpande och det är en prioriterad fråga i den tekniska gruppen. Kartläggning pågår men vi i Sverige ligger glädjande nog högt både rent tekniskt och innovationsmässigt”, avslutar han.

Andreas Lindelöf, VD Stockholm Relining