Kalle Hellgren är inne på sitt andra år som VD för LGT:s Högtryck och uppdraget kunde inte ha
börjat bättre. ”Föregående år var ett superår”, berättar han. ”2023 har startat mer ojämnt men det är bra efterfrågan ändå tycker jag. Vi får väldigt mycket förfrågningar gällande rörinspektion”.

I förra veckan signerades även ett större uppdragsavtal med ett fastighetsbolag gällande
slamsugning av dagvattenbrunnar. Sysselsättningen för slamsugningsbilarna är därmed utstakad
fram till veckorna efter semestern. Variationen i efterfrågan kopplar Kalle dels till konjukturläget och det faktum att det planerade underhållet då skjuts på framtiden, men också den mindre nederbörden som påverkar efterfrågan på exempelvis tömning av dagvattenbrunnar.

Inför årets sista två kvartal står stamspolningen i centrum och LGT planerar för två större
spolningsuppdrag. ”Fram till jul är det bra beläggning på spolbilarna. Men vi kan självklart alltid ta
emot fler”.

Framtiden för branschen är ljus och efterfrågan på erbjudna tjänster stabil. ”Det kommer alltid
finnas jobb och det finns mycket att göra”, berättar Kalle. Utmaningarna ligger i en elektrifiering av
maskinparken och tillverkarnas arbete för verksamhetsanpassade fossilfria fordon. Idag finns
alternativ på marknaden men kapaciteten är för begränsad med hänsyn tagen till prislappen.

Till LGT:s framgång kopplar Kalle även samarbetet mellan koncernens systerbolag. Avlastning och
kompetensförstärkning vid tillfälliga toppar lyfts fram som speciella fördelar. ”Det funkar jättebra.
Vi sköter vårt och de andra sköter sitt. Norva24 låter oss fokusera på vår verksamhet och det är
skönt”, avslutar Kalle.

Mer information – vänligen kontakta:

Kalle Hellgren, VD LGT:s Högtryck AB
073-395 30 50
kalle@lgt.se

Mikael Smedborn, CEO Norva24 Sverige
mikael.smedborn@norva24.se