Miljö, kvalitet och säkerhet – företagets grundstenar
För oss i Norva24 är det viktigt att allt arbete utförs med hög precision och kvalitet. Koncernen strävar efter att ligga i framkant inom kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö, och alla medarbetare i koncernen skall aktivt delta i processen för ständiga förbättringar inom dessa områden.

EQS ledningssystem
Vår slogan ”Vi hjälper alltid!” ställer höga krav på vår uppföljning, men med hjälp av en etablerad EQS kultur med ständiga förbättringar är detta möjligt. Vårt EQS-system är webbaserat, vilket gör informationen tillgänglig och aktuell i realtid. Alla medarbetare skall ha omedelbar tillgång till ledningssystemet via t.ex. sin mobila kommunikationsutrustning.

norva-hms

Alla medarbetares delaktighet
Vi arbetar aktivt för att engagera och involvera alla anställda inom Norva24 i vårt EQS-arbete, med målet att detta skall vara en naturlig del av allas vardag på arbetet. Bl.a. genomför vi följande aktiviteter för att underlätta detta:

  • Genom Yammers kommunikationssystem publiceras rutiner, riskbedömningar, instruktioner och annat EQS-arbete för diskussion innan det godkänns och implementeras i ledningssystem. På så sätt skapar vi delaktighet i arbetet
  • Ett bra samarbete med skyddsombud och specialister, arbetsmiljökommittéer och regelbundna EQS-möten säkerställer att medarbetarna deltar aktivt i arbetet.
  • Ledningssystemet hanterar förbättringsförslag, tillbud och avvikelser på ett transparent sätt. Registrering, ansvarsfördelning samt åtgärder hanteras och behandlas elektroniskt direkt i systemet.
  • Alla nyanställda inom koncernen måste genomgå Norva24 skolan innan första arbetet påbörjas. Här genomförs skräddarsydd utbildning så att den anställde arbetar säkert.
  • Många av de operativa bolagen inom Norva24 är ISO 9001- och ISO 14001 certifierade.

Kontakta oss


Önskar du mer information kring vårt EQS arbete? Ta gärna kontakt med vår EQS ansvarige på koncernen:

Per Inge Karlstad
Mobil:+47 415 39 650
E-post: per.inge.karlstad@norva24.no