Norva24 är en relativt nyetablerad koncern som består av ett stort antal företag som gått samman över länder och regioner. De lokala företagen i vår koncern bibehåller sina lokala profiler och fortsätter att utveckla sin lokala marknad hos oss. På så sätt kan vi kombinera vår lokala förankring med en nationell gemensam styrka för att ge våra kunder fördelar. Den lokala kunskapen och närheten till våra kunder är en avgörande hörnsten i vårt sätt att arbeta inom Norva24.

Lokal kunskap och nationell styrka – till förmån för våra kunder.

Håkan Wessel
CEO Sverige
Fredrik Østhassel
CFO Sverige
Mats Hallström
VD Norva24 Söderlindhs
Kalle Hellgren
VD LGT:s Högtryck
Pontus Jonsson
VD Solna Högtrycksspolning
Patrik Petersson
VD GJ & Son
Rolf Pettersson
VD GR Avloppsrensning
Mikael Persson
VD Norva24 Miljöhantering
Per Andersson
VD UTAB
Desiree Nilsson
VD Miljövision
Per Hellman
VD IRG Rörinspektion
Andreas Lindelöf
VD Stockholm Relining & Teknisk chef Relining Norva24 Sverige
Patrik Jönsson
KHMS-ansvarig

Håkan Wessel

CEO Sverige

Fredrik Østhassel

CFO Sverige

Mats Hallström

VD Norva24 Söderlindhs

Kalle Hellgren

VD LGT:s Högtryck

Pontus Jonsson

VD Solna Högtrycksspolning

Patrik Petersson

VD GJ & Son

Mikael Persson

VD Norva24 Miljöhantering

Per Andersson

VD UTAB

Desiree Nilsson

VD Miljövision

Per Hellman

VD IRG Rörinspektion

Andreas Lindelöf

VD Stockholm Relining & Teknisk chef Relining Norva24 Sverige

Patrik Jönsson

KHMS-ansvarig