Vi på Norva24 levererar tjänster som bidrar till ett grönare samhälle.  Vi underhåller och förnyar (relining) gamla rör för att undvika läckage, använder oss av avvattningsteknologi för att spara och optimera transporter, återanvänder vatten via våra recycling-bilar etc. Vårt mål är att vidareutveckla våra tjänster för att ytterligare bidra till miljön. Utvecklingen sker genom fokus på teknologi, metoder och processer samt tätt samarbete med våra samarbetspartners.  Detta är ett spännande och utvecklande arbete som kommer att påverka hela vår verksamhet i framtiden – och bidra till att vi kan lämna gröna spår efter oss.

AXPLOCK AV DET SOM VI ARBETAR MED

VAD BETYDER DETTA I PRAKTIKEN?

 • Våra gröna tjänster är synliga för våra kunder och medarbetare
 • Vi vidareutvecklar våra metoder och utnyttjar teknologi för att leverera mer miljövänligt inom existerande tjänster
 • Vi använder ny teknologi för att minimera svinn och optimera underhåll

VAD BETYDER DETTA I PRAKTIKEN?

 • Vi är nyfikna på våra kunders behov och utmaningar
 • Vi samarbetar nära med våra kunder för att kartlägga behov av nya tjänster
 • Vi är uppdaterade på ny teknologi och hur den kan skapa miljövinster
 • Vi lägger resurser på att utveckla och testa nya lösningar
 • Vi har projekt tillsammans med studenter och i forskningsmiljö

VAD BETYDER DETTA I PRAKTIKEN?

 • Vi skall göra det enkelt att välja miljövänliga tjänster för våra kunder
 • Vi har kunskap om tjänsterna och dess miljövinster
 • Vi har dokumentation till våra kunder som skapar värde till deras miljörapportering
 • Vi bidrar med miljövänlig kompetens i anbudsprocesser