Inom Norva24 kommer vi alltid att vara beroende av att använda energi och bränsle för att kunna utföra våra tjänster. Det är viktigt för oss att hela tiden söka alternativa och mer miljövänliga lösningar. Vi kan göra en stor skillnad genom att bl.a. förbättra våra rutiner och förhållningssätt. Vi lägger mycket resurser på vårt miljöarbete, bl.a. genom utsedda medarbetare som arbetar med att identifiera potentiellt miljömässiga förbättringar, kartläggningar, mål och ambitioner. Detta arbetet kommer konkret och i hög grad påverka vilka spår vi kommer att lämna efter oss i framtiden.

AXPLOCK AV DET SOM VI ARBETAR MED

VAD BETYDER DETTA I PRAKTIKEN?

 • Vi släcker ned utrustningar, kompressorer, ljus och andra system när vi kan och lämnar ett rum
 • Vi följer underhållsinstruktioner på utrustningar för att öka livslängden
 • Vi använder energieffektiv belysning
 • Vi har dag och natt temperaturer i byggnader och optimerar klimatanläggningar
 • Vi källsorterar och återvinner

VAD BETYDER DETTA I PRAKTIKEN?

 • Vi slår av motorerna och annan utrustning när de inte används, och vi undviker onödig tomgångskörning
 • Vi kör miljövänligt och upprättar effektiva rutter för att reducera och optimera körning
 • Vi kör defensivt och ekonomiskt
 • Vi ser alltid till att ha rätt däcktryck på våra bilar
 • Vi försöker alltid anpassa kapaciteten på våra bilar för uppdragen för att reducera antalet körningar
 • Vi använder oss av moderna digitala order- och transportsystem för att optimera turer
 • Vi genomför förebyggande underhåll av bilar och utrustningar
 • Vi optimerar användning av maskiner och utrustningar