Styrelsen i Norva24 har utsett Henrik Norrbom till VD för Norva24-koncernen. Henrik tillträder den 18 september 2023.

Henrik Norrbom är för närvarande verkställande direktör för Cramo AB, ett bolag för uthyrning av utrustning och maskiner, med en omsättning på cirka 3,5 miljarder SEK samt ca 1 000 anställda på 96 orter.

I sin befintliga roll och i många tidigare positioner har Henrik skaffat sig mycket värdefulla erfarenheter och specialistkunskap av ledarskap i geografiskt spridda och decentraliserade organisationer samt har haft ledande befattningar för verksamheter i Norden, Baltikum och Europa.

Henrik har arbetat med integration vid olika förvärv samt har även byggt upp starka internationella och kundfokuserade kulturer. Han har en gedigen meritlista från flera ledande befattningar inom olika branscher, såsom uthyrning av utrustning (Boels Rental och Cramo) och telekom (Telia, Skanova och Eltel Networks). Henrik har tidigare tjänstgjort som marinofficer i svenska försvarsmakten och har kaptens grad. Han har studerat på IHM Business School i Stockholm, är svensk medborgare och bor med sin familj i Stockholm. Han kommer att arbeta från Norva24:s huvudkontor i Oslo.

– Jag är mycket glad att Henrik Norrbom har antagit utmaningen att leda arbetet med att vidareutveckla Norva24 för att bli marknadsledare i Europa inom vår bransch. Vi har redan många kompetenta medarbetare som varje dag levererar en rad tjänster till många nöjda kunder och som har utvecklat Norva24 till att bli den tydliga marknadsledaren inom vår bransch i norra Europa. Med Henrik får vi en mycket skicklig VD med rätt erfarenhet och expertis för att kunna fortsätta den starka utvecklingen för Norva24. Vi måste hela tiden vidareutvecklas och jag är övertygad om att Henrik kommer att kunna leda det arbetet på ett utmärkt sätt, säger styrelseordförande Vidar Meum.

– Norva24 är på en mycket spännande resa mot att bli marknadsledare i Europa inom UIM-tjänster. Jag ser stor potential och möjligheter att vidareutveckla organisationen och skapa ännu större värde för våra aktieägare, kunder och medarbetare, säger Henrik Norrbom. Jag ser verkligen fram emot att komma i gång och tillsammans med de många kompetenta medarbetarna påbörja den resan. Norva24 liknar många av de bolag jag har arbetat med, en geografiskt spridd organisation som bygger på ett nätverk av lokalavdelningar och en stark företagskultur.

Jag gör alltid mitt yttersta för att vara en synlig och tillgänglig ledare som är bra på att kommunicera. – Det är min övertygelse att starka och varaktiga resultat bygger på en grund av tillit och goda relationer. Därför kommer jag att göra det till en prioritet att besöka så många lokalavdelningar som möjligt och lära känna så många kollegor jag kan för att väcka en dialog om vår gemensamma framtid, säger Henrik vidare.

Som tidigare kommunicerat kommer Henrik Damgaard (nuvarande VD) att avgå den 1 augusti 2023 för att tillträda som VD för Kompan i Danmark, ett bolag i en annan och icke konkurrerande bransch. Stein Yndestad, för närvarande Chief Corporate Development Officer (CCDO), kommer att agera som tillförordnande VD från och med den 1 augusti till och med den 18 september 2023. Stein har ingått i Norva24:s koncernledning sedan 2017 och har arbetat nära Henrik Damgaard under de senaste sex åren, en period som präglades av stark utveckling och tillväxt för Norva24. Stein kommer även att behålla ansvaret som koncernens CCDO under övergångsperioden.

Mer information – vänligen kontakta:

Mikael Smedborn, CEO Norva24 Sverige
mikael.smedborn@norva24.se