IRG Rörinspektion AB tecknar efter upphandling avtal med Ale kommun gällande slamsugning
och spolning. Ett långvarigt samarbete mellan de båda bolagen finns sedan tidigare och ramavtal
gällande filmning, rörinspektion samt ovalitetsmätning ligger till grund.

– Det känns mycket bra att kunna utöka och stärka vårt långvariga samarbete med nya
kompletterande tjänster och därmed kunna erbjuda Ale kommun en heltäckande service vad
gäller slamsugning, högtrycksspolning och rörinspektion, kommenterar Per Hellman, VD IRG
Rörinspektion, det nya uppdraget.

Avtalsperioden sträcker sig från den 1 januari 2024 till den 31 december 2024, med möjlighet till
tre års förlängning.

För mer information, kontakta:
Per Hellman, CEO IRG Rörinspektion AB, per@irg.se
Mikael Smedborn, CEO Norva24 Sverige AB, mikael.smedborn@norva24.se, +46 725-73 21 40