Kalle Hellgren är sedan juli i år nytillträdd VD på LGT Högtryck, ett av bolagen inom Norva24-koncernen. Han ser tillbaka på några intensiva men ”väldigt roliga” månader och planen inför framtiden handlar primärt om att förvalta och föra verksamheten vidare, med avstamp i det som tidigare ägare David tillsammans med medarbetare byggt upp. 

Kalle kommer senast från Recover där han arbetat som regionchef i Stockholm. De första månaderna summerar han enbart i positiva ordalag:

”Vi har haft väldigt mycket att göra sedan jag började och man märker att våra tjänster eftersöks. Jag kan inte säga att det finns hur mycket jobb som helst men vi har väldigt god beläggning som det är nu. Sedan jag började är det inte många timmar som vår personal inte haft något att göra. Jag stormtrivs”. 

Framtida visioner och planer handlar primärt om att förvalta och föra vidare. Kalles analys av LGT på marknaden är en mindre, familjär aktör med mycket gott rykte. Planen är att inte göra några stora förändringar utan helt enkelt bygga vidare på det som redan byggts upp av David och medarbetarna. 

Branschens utmaningar framgent handlar framförallt om omställningen till en fossilfri maskinpark enligt Kalle. På marknaden idag finns svårigheter att hitta bilar och utrustning som är anpassade till aktuell verksamhet.
”Men det händer oerhört mycket just nu så vad vet jag, om fem år kanske det ser helt annorlunda ut. Då kanske vi åker med elbilar och använder utrustning som kan utföra spolning och slamsugning fossilfritt. Det är en utmaning att hitta rätt fordon men vi har börjat titta på det”, säger Kalle.

Vidare nämner han fördelarna med att vara en del av Norva24. ”Det känns bra med en stark ägare i Norva24”. I det dagliga arbetet kan de fyra bolagen i Norva24-koncernen med geografisk placering i Stockholm samarbeta och hjälpa varandra.
”Vi fyra bolag (LGT Högtryck, Solna Högtrycksspolning, GR Avlopp och Miljövision) i Stockholm har ett väldigt bra och nära samarbete. Vid ”toppar” kan vi hjälpa varandra i och med alla bolagens resurser i form av kunnig personal och moderna fordon”, avslutar han. 

Mer information – vänligen kontakta:

Kalle Hellgren, VD LGT Högtryck
Mobil:0733-95 30 50
E-post: kalle@lgt.se

Håkan Wessel, CEO Norva24 Sverige
Mobil: 0733-311210
E-post: hakan.wessel@norva24.se