Farligt avfall

Skicka förfrågan:

Skicka förfrågan

Hantering av farligt avfall omfattas av strikta regler och krav. Underlåtenhet att följa regler och bestämmelser kan få allvarliga konsekvenser för djur, människor, natur och miljö. För företag som bryter mot reglerna kan detta innebära stränga konsekvenser i form av sanktioner, sanering och böter.

Alla tankar skall rengöras och tömmas regelbundet, oavsett om det är bränsletankar, fartygstankar eller oljetankar. Vi utför tömning och tankrengöring på ett professionellt sätt, så att både miljö och hög säkerhet säkerställs.

Många har gamla nedgrävda oljetankar i trädgården. Som husägare är du ansvarig för eventuella oljeläckage. Vi tömmer, rengör och sanerar oljetankar.