Rörteknik

Skicka förfrågan:

Skicka förfrågan

Rör har en begränsad livslängd och det är ofta bara en fråga om tid innan det är dags att åtgärda uppkomna problem. Vi filmar och inspekterar, utför tryckprovning och läcksökning för att lokalisera problemet. Skulle vattenledningar frysa, tinar vi upp dessa med tryck och med vatten. Vi erbjuder ett brett utbud av rörtjänster och vi har lösningar på de flesta problem.

Ibland behöver bara kortare avsnitt av röret repareras. Då kan en begränsad insats för att reparera rören vara lösningen. Andra gånger kan det behövas helt nya rör. Och då kan i många fall rörinfodring eller relining som det också kallas vara ett bra alternativ. Rörinfodring innebär att vi skapar nya rör inuti de gamla, istället för att helt byta ut rören.