Tömning/kontroll

Skicka förfrågan:

Skicka förfrågan

Vi är godkända och utrustade för i princip alla slamsugningsuppdrag samt transporter av avfall, inklusive farligt avfall åt olika företag, industrier, kommuner och privatpersoner.Vi slamsuger bl.a. dag- och spillvattenbrunnar oljeavskiljare, fettavskiljare, pumpgropar, reningsverk mm.I vår moderna vagnpark har vi fordon i varierande storlekar och prestanda utrustade för både stora och små jobb inom slamsugning – allt för att kunna anpassa oss till just Era behov.

Att arbeta förebyggande med slamsugning är alltid en ekonomisk fördel för dig som kund. Framförallt för att förhindra akuta problem med stora sekundärskador. Vi kan hjälpa er med besiktningar av cisterner, brunnar och avskiljare med ackrediterad personal. Slam och annat material transporteras alltid till godkänd tippanläggning för destruktion eller till av kund anvisad plats.

Vi har en toppmodern fordonspark för de flesta behov och uppdrag. Vi har kompetensen och vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen.

Video – Tömningstjänster (Video – tjänster för tömning)