Kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet – företagets grundstenar
Norva24 AB är certifierat inom ISO9001, ISO14001 samt ISO45001 och för oss i Norva24 är det viktigt att allt arbete utförs med hög precision, kvalitet och med säkerhet i en god arbetsmiljö. Norva24 satsar på att bli ett ledande företag och inspiration för andra inom kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö i vår bransch. Alla medarbetare i Norva24 skall aktivt delta i processen för ständiga förbättringar inom dessa områden.

KHMS ledningssystem
Vår slogan ”Vi hjälper alltid!” ställer höga krav på vår uppföljning, men med hjälp av en etablerad KHMS kultur med ständiga förbättringar är detta möjligt. Vårt KHMS- system är webb- och appbaserat, vilket gör informationen tillgänglig och aktuell i
realtid. Alla medarbetare skall ha omedelbar tillgång till ledningssystemet via t.ex. sin mobila kommunikationsutrustning.

Alla medarbetares delaktighet
Vi arbetar aktivt för att engagera och involvera alla anställda inom Norva24 i vårt KHMS-arbete, med målet att detta skall vara en naturlig del av allas vardag på arbetet.
Bl.a. planerar vi att genomföra följande aktiviteter för att underlätta detta:

  • Genom en gemensam modern kommunikationsplattform kommuniceras avvikelser, publiceras rutiner, riskbedömningar, instruktioner och annat KHMS- arbete för diskussion innan det godkänns och implementeras i ledningssystem. På så sätt skapar vi delaktighet i arbetet.
  • Ett bra samarbete med skyddsombud och specialister, arbetsmiljökommittéer och regelbundna KHMS-möten säkerställer att medarbetarna deltar aktivt i arbetet.
  • Ledningssystemet hanterar förbättringsförslag, tillbud och avvikelser på ett transparent sätt. Registrering, ansvarsfördelning samt åtgärder hanteras och behandlas elektroniskt direkt i systemet.
  • Alla nyanställda inom koncernen skall genomgå Norva24 skolan innan första arbetet påbörjas. Här genomförs skräddarsydd utbildning så att den anställde arbetar säkert.
  • Norva24 AB är tillsammans med de flesta operativa bolag inom gruppen ISO-certifierade och vi arbetar för att samtliga bolag inom den Svenska Norva24-gruppen skall vara certifierade enligt ISO9001, 14001 samt 45001.
    ISO 9001ISO 14001 ISO 45001 png

Kontakta oss


Önskar du mer information kring vårt KHMS arbete? Ta gärna kontakt med vår KHMS chef:

Patrik Jönsson
Mobil:+46 702 25 90 93
E-post: patrik.jonsson@norva24.se