Med start vid årsskiftet inleder LGT arbetet kopplat till de båda ramavtalen som ingår i den nyvunna
upphandlingen. Uppdraget avser avloppsrensning i SISAB:s fastigheter (Skolfastigheter i Stockholm AB) –
felavhjälpande åtgärder på avlopp i fastigheterna samt förebyggande åtgärder i form av TV-inspektion,
högtrycksspolning och stamspolning.

SISAB är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB med fokus på att erbjuda kvalitativa
utbildningsmiljöer i vår huvudstad.

De två ramavtalen omfattas av område Stockholm södra FO 1-3 och Stockholm norra FO 4-7. Avtalet löper i 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 1+1 år.

För mer information – kontakta:
Kalle Hellgren, VD LGT
073-395 30 50
kalle@lgt.se

Håkan Wessel, CEO Norva24 Sverige
0733-31 12 10
hakan.wessel@norva24.se

 

LGT är sedan januari 2020 en del av Norva24-gruppen i Sverige. Med en modern maskinpark erbjuder
företaget tjänster inom högtrycksspolning, stamspolning, rörinspektion och slamsugning.