LGT:s Högtryck AB förlänger efter upphandling avtal med AB Svenska Bostäder samt AB Stadsholmen avseende högtrycksspolning, slamsugning, stamspolning och rörinspektion. Avtalet träder i kraft den 16 december och gäller i ett år med möjlighet till förlängning i två plus ett år.

De båda allmännyttiga bolagen ägs av Stockholm stad och förvaltar cirka 28 000 bostadslägenheter, 4000 lokaler, 4 centrumanläggningar samt cirka 2500 bostadslägenheter och lokaler med stora antikvariska värden i den svenska huvudstaden. 

VD Kalle Hellgren kommenterar uppdraget:
– Det är en stor lättnad och glädje att vi lyckades behålla ramavtalet. Vår ambition och vårt mål har alltid varit att leverera högklassig service till Svenska Bostäder/Stadsholmens hyresgäster. Vårt kvitto på att vi lyckas är att vi ligger på 99 procent ”leverans i tid” i Svenska Bostäders leverantörsportal. Nu ser vi ödmjukt fram emot fortsatt samarbete med målet att leverera i tid till 100 procent.

Till grund för arbetet ligger ett långvarigt samarbete mellan bolagen vilket bidragit till en hög kunskap och kännedom om aktuella fastigheter. ”LGT har haft ramavtalet sedan år 2004. Samarbetet startade dock redan år 1983 när Lars-Göran Tillgren startade sin verksamhet. Detta gynnar båda parter inför kommande uppdrag”, avslutar Kalle. 


För mer information, kontakta:
Kalle Hellgren, CEO LGT:s Högtryck AB, kalle@lgt.se, +46 733-95 30 50
Mikael Smedborn, CEO Norva24 Sverige AB, mikael.smedborn@norva24.se, +46 725-73 21 40