Norva24 har den 2021-01-19 förvärvat GJ & Son i Ulricehamn.

GJ & Son grundades 1974 och servar marknaden utöver Ulricehamn stora delar av Västergötland, norra Småland samt delar av Bohuslän. GJ & Son tillför hög servicekompetens till Norva24 inom Underground Infrastructure Maintenance (UIM) och våra kärnområden slamsugning, torrsugning, högtrycksspolning och TV-inspektion, men också inom övriga viktiga tjänster. Läs mer på www.gjsonab.se.

GJ & Son har en årsintäkt kring 25 Mkr, 15 duktiga medarbetare och en modern och avancerad fordonsflotta. GJ & Son blir det femte operativa bolaget inom Norva24 i Sverige.

Med förvärvet av GJ & Son bereds Norva24 nu större möjlighet att öka marknadsandelarna i södra Sverige och mot västkusten.

Vi hälsar GJ & Son AB hjärtligt välkomna till Norva24 familjen, och vi ser fram emot en trevlig och utvecklande framtid tillsammans.

För frågor vänligen kontakta

Håkan Wessel, CEO Norva24 Sverige
0733-31 12 10
hakan.wessel@norva24.se

Patrik Pettersson, VD GJ & Son AB
070-316 84 01
partrik@gjsonab.se