Nu är det klart att vi ökar ytterligare i Stockholm genom att förvärva 100% av aktierna i LGT (LGT:s högtryck AB) i Vällingby!

LGT, med VD David Tillgren i spetsen, ansluter till vår företagsgrupp i Sverige tillsammans Söderlindhs (Helsingborg, Malmö) och Miljövision (Gustavsberg, Stockholm).

LGT omsätter c:a 25 Mkr per år med 18 medarbetare och specialiserar sig på VA tjänster och tjänster för underhåll under jord som omfattar högtrycksspolning, tömning, inspektion av rör, kartering, fräsning, sanering m.m.

Med förvärvet av LGT omsätter Norva24 nu i Sverige totalt 180Mkr per år, med drygt 100 kompetenta medarbetare. Vi finns nu på fem driftsställen från Malmö i Syd till Stockholm i Norr.

Välkommen LGT!

För mer information välkommen att kontakta:

Henrik Damgaard, Group CEO
Norva24 AS
+47 907 72 943 (mob)
henrik.damgaard@norva24.no

David Tillgren, VD
LGT
073-395 30 50
david@lgt.se