Med stort hållbarhetsfokus och målet att göra befintliga gröna tjänster ännu grönare lanserar Norva24-gruppen nu konceptet ”Framtidens miljöavtryck” – en konkret handlingsplan med målet att skapa avtryck på marknaden. 

Till grund för det nya konceptet ligger koncernens hållbarhetsstrategi och FN:s globala hållbarhetsmål, med huvudsakligt fokus på ”6 – Rent vatten och sanitet för alla” samt ”7 – Hållbar energi för alla”.

”Vi är ju i grunden ett miljöföretag som dagligen arbetar med att hålla rent, begränsa spill och utsläpp i luften, vattnet och jorden”, berättar Håkan Wessel, CEO Norva24 Sverige. 

Rent konkret ska Norva24 de kommande åren vara ledande inom utvecklingen av miljöeffektiva metoder, lösningar och tjänster med hänsyn tagen till nya gällande krav på marknaden. Den utrustning och de verktyg som används ska optimeras i sin hantering med fokus på energibesparing och reducering av bränsleförbrukning. Parallellt initierar koncernen ett större arbete kring ett samarbete mellan de lokala filialerna för att tillvarata deras blandade erfarenheter och kunskap om en hållbarhetsoptimerad verksamhet. 

”Företagen som ingår i Norva24-gruppen har lång erfarenhet och har kommit väldigt långt i sitt hållbarhetsarbete. Vi ser väletablerade processer och en verksamhet som tar sitt avstamp i ett stort hållbarhetsfokus, både sett till hur vår dagliga verksamhet är uppbyggd och vad vi dagligen arbetar för med rent vatten i fokus. Ju mer vi i Norva24-gruppen växer, desto större blir också vårt ansvar och vår möjlighet att påverka miljöavtrycket från vår verksamhet. Detta ska genomsyra allt vi står för”, avslutar Håkan Wessel.

För mer information – vänligen kontakta:
Håkan Wessel, CEO Norva24 Sverige
0733-31 12 10
hakan.wessel@norva24.se