Norva24 Sverige AB har den 16 MAJ 2024 förvärvat 100% av aktierna i Högtryckstjänst Syd AB.  

Förvärvet innebär att Norva24 i Sverige, fortsätter att stärka positionen på marknaden i en av Sveriges största städer Malmö samt stärker affären inom affärsområdet relining.  

Starka marknadssynergier är identifierade med Norva24:as bolag i Malmö, Helsingborg och Kristianstad, genom samarbete med kunder och teknikutveckling. 

Högtryckstjänst Syds försäljning uppgick till ca 19 MSEK LTM Q1 2024, har kontinuerligt levererat en stark tillväxt med en god lönsamhet och utsågs till Gasellbolag 2023 av Dagens Industri. 

Bolaget återfinns i Arlöv nära Malmö i moderna och effektiva lokaler. 

Högtryckstjänst Syd, etablerat 2017 har trots namnet sin största verksamhet inom relining / rörinfodring (c:a 70% av intäkterna), men också tjänster för spolning, filmning, fräsning samt högtryckstvätt och klottersanering. Bolaget har duktiga och erfarna medarbetare, en modern och välskött maskinpark och en stark orderbok. 

Bolagets marknad utgörs av hela Skåne samt delar av Blekinge.  

Högtryckstjänst Syd kompletterar Norva24:as verksamhet i Skåne med befintliga relining team. Högtryckstjänst spol- och filmningsverksamhet stärker Norva24 samlade resurser i Malmöområdet, där Norva24 nyligen erhållit större uppdrag. 

”Ett av Norva24:as kärnverksamheter är relining och har i Sverige stått på tillväxt och för en mindre del av våra totala affärer sedan Norva24:as start i Sverige 2017. Med förvärvet av Stockholm Relining år 2022 tog vi ett stort steg framåt i utvecklingen inom relining tillsammans med våra team i Helsingborg och Karlstad. Nu med Högtryckstjänst Syd tar vi ytterligare ett stort steg för att kunna bygga vidare vår relining affär, tillsammans med Högtryckstjänsts övriga tjänster.  

Högtryckstjänst har ett gott rykte på marknaden, delar våra värderingar avseende t.ex. hög kvalitet och kundnöjdhet, så vi ser fram emot en gemensam framtid och utveckling inom Relining.” säger Mikael Smedborn, VD Norva24 Sverige AB.  

Marcus Keta, VD Högtryckstjänst Syd: ”Vi har utvecklat företaget mycket bra sedan starten, men vi vill utvecklas vidare. Norva24 som en stark industriell aktör och med ett gott rykte på marknaden – är rätt miljö för oss att ta nästa steg i vår utveckling. Jag är imponerad av kunskaperna som finns inom Norva24 vad gäller teknik, metoder och arbetssätt inom relining, spolning, TV-inspektion m.m. Jag känner att detta är helt rätt miljö för både bolaget och mig att utvecklas vidare. Jag ser nu mycket fram emot att bli en del av Norva24 familjen.” 

Högtryckstjänst Syd kommer fortsätta att drivas med Marcus Keta som VD och med befintliga medarbetare. Marcus kommer fortsatt vara fullt aktiv i bolaget och har, genom säljaren Keta Holding AB, åtagit sig att över börs förvärva aktier i Norva24.  

För ytterligare information vänligen kontakta 
Mikael Smedborn, CEO Norva24 Sverige AB, 072-573 21 40 
Marcus Keta, VD Högtryckstjänst i Syd AB, 076-564 75 07


Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning, inspektions- och utredningstjänster, relining samt övriga tjänster inom rörteknik. Idag finns Norva24 etablerat på 82 filialer i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 750 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört mer än 50 förvärv sedan 2015. Norva24 är ett publikt företag noterat på Stockholmsbörsen. www.norva24.com.