Genom Söderlindhs i Skåne ökar Norva24 nu rejält i Malmö genom ett uttökat samarbete med VA Syd. Söderlindhs har i hård konkurrens tilldelats uppdraget från VA Syd omfattande tömning och transport av slam under kommande sex år i Malmö, med start i Oktober 2020. Vi är mycket stolta över uppdraget och ser fram emot ett mycket bra samarbete med VA Syd och Malmö kommun.  Söderlindhs finns redan sedan många år i Malmö (Arlöv) och erbjuder redan staden och närliggande kommuner tjänster inom tömning, spolning, torr- och grävsug m.m.

För mer info välkommen att kontakta:

Anders Söderlindh, VD Söderlindhs
Mobil: 073-087 81 10
E-post: anders@soderlindhs.se