Entreprenaden avser avloppstjänster inom Sollentunahems lägenheter, lokaler, allmänna utrymmen och övriga fastighetsområden.

Fastighetsbolaget utvecklar och förvaltar cirka 5 000 hyreslägenheter, 231 lokaler samt 3 000 garage- och parkeringsplatser inom Sollentuna kommun.

Med start den 1 juni 2024 löper avtalet i två år, med möjlighet för beställare att förlänga avtalet ytterligare med ett + ett år.

”Vi ser väldigt mycket fram emot att tillsammans med Sollentunahem leverera kvalitativa tjänster till boende samt lokalhyresgäster i kommunens fastighetsbestånd. Uppdraget passar vår verksamhet geografiskt väldigt bra då vi har en etablering i kommunen på plats sedan tidigare”, kommenterar Pontus Jonsson, VD Solna Högtrycksspolning, det nya avtalet. 

För mer information, kontakta:
Pontus Jonsson, VD Solna Högtrycksspolning AB, pontus@solnahogtryck.se, +46 8-82 19 07
Mikael Smedborn, VD Norva24 Sverige AB, mikael.smedborn@norva24.se, +46 725-73 21 40