Underhåll sparar pengar – glöm inte att underhållsspolaDet är lätt att glömma eller prioritera bort. Men underhållet av dagvattenledningar och dagvattenbrunnar behöver göras för att undvika oväntade översvämningar och vattenansamlingar med eventuella skador på både fastigheter och infrastruktur som följd. Vi på Norva24 bistår flertalet kunder över stora delar av Sverige och lutar oss tryggt tillbaka på en lång erfarenhet och kunniga operatörer. 

Skulle olyckan ändå vara framme? Självklart har alla våra dotterbolag jour dygnet runt – alla dagar i veckan.

Med koll på läget sparar du pengar

Underhållsspolning av dagvattenledningar och tömning av dagvattenbrunnar genomförs återkommande och företrädesvis enligt en återkommande underhållsplan.

Vi rekommenderar regelbunden spolning och slamsugning för att undvika oförutsedda utgifter kopplat till exempelvis vattenskador i källare och garage. 


Bättre funktion
Regelbunden underhållsspolning av ledningsnät och brunnar säkerställer ett korrekt flöde och minskad risk för översvämningar vid exempelvis skyfall.


Spara pengar
Minskad risk för översvämningar innebär minskad risk för stopp och till exempel vattenskador. En underhållsplan innebär även kostnadskontroll tack vare sin kontinuitet.


Förlängd livslängd
Löpande underhåll värnar om ledningar och brunnars skick och adderar livslängd.

Vi ser idag tydliga klimatförändringar och att samhällena förtätas, mindre vegetation som kan hjälpa till att ta hand om den ökade nederbörden, samt ett parallellt undermåligt underhållsarbete av vårt ledningsnät. Vi lever i en tro att allt som rinner ner i brunnar och avlopp försvinner, spolar man så är det borta. Regnet försvinner när det rinner ner i dagvattenbrunnarna.

Men återkommande problem med översvämningar på sina platser visar på motsatsen, med skador på fastigheter och infrastruktur som följd.  – Desiree Nilsson, VD Norva24 Miljövision  


Läs intervjun i sin helhet

Hur ofta ska dagvattenbrunnar tömmas?

Brunnarna bör rensas regelbundet och vi på Norva24 bistår gärna i framtagningen av en anpassad underhållsplan. Vi brukar rekommendera tömning minst två gånger per år – en gång på hösten och en gång på våren för att få bort löv, grus och annat skräp. På hösten kommer det mycket regn, något som behöver tas i beaktan. På våren påverkar snösmältningen och sandsopningen av gatorna efter vinterns halka.

Effektivt för våra kunder – hög kapacitet och lång erfarenhet

Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser och de är kända för sin kompetens och höga servicekänsla. En kombination av erfarenhetsbaserad problemlösning och innovativt nytänkande skapar bra förutsättningar för nöjda kunder och väl genomförda uppdrag.

Med rent vatten i fokus och med hjälp av en högteknologisk maskinpark skapas de bästa förutsättningarna för våra medarbetare att utvecklas, utmanas och trivas på sitt arbete. Uppdragen tar vi oss an på ett lösningsorienterat och kundfokuserat sätt och tillsammans servar vi våra kunder på den höga nivå som de förväntar sig.

Lokal kunskap och nationell styrka. Dessa ledord definierar Norva24, tillsammans med samtliga dotterbolag på flera orter runt om i Sverige. Fördelen för kund kopplas till en kännedom om orten i kombination med koncernens maskinkapacitet och delade erfarenhet. Därtill erbjuder vi ett samlat tjänsteutbud där kunden endast behöver vända sig till en leverantör – utöver spolning hjälper vi våra kunder med bland annat rörinspektion och slamsugning.

Tillsammans skapar vi effektivitet och resultatinriktad problemlösning. Vi bygger långsiktiga relationer och vet att det gynnar båda parter.