Norva24 har den 2021-06-30 förvärvat UTAB i Karlstad, Filipstad, Grums, Sunne och
Ambjörby. Tillsammans blir vi marknadsledare i Värmland – och i Sverige inom Underground
Infrastructure Maintanance (UIM)!

UTAB som grundades 2005 består av 32 yrkesskickliga medarbetare och en modern
fordonsflotta av 25 bilar. Med en fantastisk utveckling genom åren innefattande bl.a.
förvärven av Slam & Brunnrensning i Karlstad, Reviva Rör samt Filipstads Miljösanering, har
UTAB utvecklats till ett framgångsrikt och starkt företag i regionen.

UTAB tillför stor erfarenhet och kapacitet till Norva24 inom våra kärnområden Underhåll
under Jord, dvs slamsugning, torrsugning, högtrycksspolning och TV-inspektion och
tillhörande tjänster.

Läs mer om UTAB på www.utab.se.

Vi hälsar hela personalen UTAB hjärtligt välkomna till Norva24, och vi ser fram emot en
trevlig och utvecklande framtid tillsammans!

För frågor vänligen kontakta
Håkan Wessel, CEO Norva24 Sverige
0733-31 12 10
hakan.wessel@norva24.se

Mikael Larsson, VD UTAB
0705-35 06 50
mikael.larsson@utab.se