Alltid med rent vatten i fokus

Miljö i fokus – varje dag

Miljöarbetet är en viktig del av vår vardag. Våra tjänster är viktiga bidragsgivare till ett mer hållbart samhälle, och helt avgörande för att vårt samhälle skall fungera. Mycket av våra verktyg och utrustningar kräver dock energi och bränsle. Det är därför det är så viktigt att hitta en bra balans. Uppdragen måste utföras, men vi skall bli än bättre på att genomföra dem på ett miljöeffektivt sätt. Därför är ett av våra mål attreducera vår relativa energiförbrukning.

I Norva24 besitter vi många gröna tjänster. Dessa hjälper våra kunder att bli grönare, som i sin tur bidrar till ett mer hållbart samhälle. En viktig del av vårt miljöarbete är att skapa ännu flera grönare tjänster, och inte minst utveckla befintliga tjänster till att bli än mer grönare.

Ständigt grönare avtryck

Vårt miljöarbete är en del av en långsiktig process med ständig förbättring. Vi har blicken riktad mot framtiden. Vi anpassar oss till nya krav samtidigt som vi utvecklar nya miljöeffektiva metoder, lösningar och tjänster. Vi arbetar kontinuerligt med ständig förbättring av miljökulturen i vår verksamhet, och säkerställer att vi alla arbetar i samma riktning. Vårt mål är att bli en ledande aktör inom hållbarhet och miljö i vår bransch.

Vi kan inte göra allt på en och samma gång, vi utvecklar verksamheten kontinuerligt som är förenlig med vår drift. Vi kör i samma spår, och vi har ett mål framför ögonen; Att våra spår skall kontinuerligt bli grönare.

 

Stäng X

Norva24 Skolan

Vi har samlat alla våra interna utbildningar under Norva24 Skolan. Skolan är till för samtliga anställda – och där alla utbildas alla på samma sätt inom sina respektive yrkesområden. På detta sätt säkerställer vi att alla känner till vad som förväntas i vårt arbete så att vi kan köra i samma spår.

Stäng X

FN´s Hållbarhetsmål

Vårt miljöarbete är förankrat i FN´n hållbarhetsmål, som är världens gemensamma arbete för att bl.a. begränsa klimatförändringarna fram till 2030. Våra fokusområden bygger på hållbarhetsmål 6 och 7.

VAD BETYDER DETTA I PRAKTIKEN?

Grönare tjänster bidrar till mål 6 genom att:

  • värna om och skapa rent dricksvatten
  • förbättra vår sanitära miljö
  • reducera föroreningar och spillvatten
  • värna om och återställa vattenrelaterade ekosystem

Miljöeffektiv energiförbrukning har som mål att reducera vår relativa energiförbrukning. Därmed bidrar vi till ökad energieffektivitet, som är ett av delmålen i hållbarhetsmålet 7.

Stäng X

ISO 14001-certifiering

De flesta av bolagen inom den Svenska Norva24 gruppen är certifierade inom ISO 14001 och det pågår ett arbete för att certifiera samtliga bolag. Certifieringen hjälper oss att reducera vårt miljöavtryck. Samtidigt så lägger det ett av fundamenten för oss för en tillväxt och ökad lönsamhet.

1. Miljöstyrning

Vi har fokus på miljöstyrning och hur detta kan stärka oss som företag.

2. Besparing

Vi har fokus på miljöstyrning och hur detta kan stärka oss som företag.

3. Medvetenhet

Vi gör alla våra medarbetare medvetna om hur vi som företag påverkar miljön – och hur var och en kan bidra.

4. Konkurrensfördel

Vi är övertygade om att certifieringen och sättet vi arbetar på skapar konkurrensfördelar för oss och en god renommé på marknaden.