Vi är en marknadsledande aktör inom miljöteknik med dotterbolag
över stora delar av Sverige. I fokus för våra tjänster står rent vatten
och en välfungerande infrastruktur under mark.

Tillsammans med en högteknologisk maskinpark, erfarna
medarbetare och hög kompetens skapar vi värde för våra kunder. 

Underhåll sparar pengar!

Med koll på läget sparar du pengar – underhållsspolning av dagvattenledningar och tömning av dagvattenbrunnar genomförs återkommande och företrädesvis enligt en återkommande underhållsplan.


Läs mer

Löpande stamspolning – undvik stopp och vattenskador

En förebyggande stamspolning är en god investering. Bristande underhåll är ofta orsaken till igenslammade avloppsstammar, vilket förr eller senare leder till stopp med besvärliga översvämningar och vattenskador som följd.


Läs mer

Tjänster

Vi är en marknadsledande aktör inom miljöteknik med dotterbolag
över stora delar av Sverige. I fokus för våra tjänster står rent vatten
och en välfungerande infrastruktur under mark.

Tillsammans med en högteknologisk maskinpark, erfarna
medarbetare och hög kompetens skapar vi värde för våra kunder. 

Underhåll sparar pengar!

Med koll på läget sparar du pengar – underhållsspolning av dagvattenledningar och tömning av dagvattenbrunnar genomförs återkommande och företrädesvis enligt en återkommande underhållsplan.


Läs mer

Löpande stamspolning – undvik stopp och vattenskador

En förebyggande stamspolning är en god investering. Bristande underhåll är ofta orsaken till igenslammade avloppsstammar, vilket förr eller senare leder till stopp med besvärliga översvämningar och vattenskador som följd.


Läs mer